Nezabúdaj na svoju kolínku 3.-4.7.2010

Po ohlásení akcie sa na stretnutie rodákov a priateľov obce tešili mnohí, obyvatelia obce, ich deti či vnúčatá, i rodáci, ktorí už roky ba desaťročia žijú inde. Pravdupovediac celá akcia bola viac ako dojemná. Pre ľudí, ktorí niekoľko rokov nestretli svojich príbuzných či priateľov to bolo nezabudnuteľné. Už pri úvodných slovách starostu Jozefa Tovcimáka a Viery Salákovej na privítanie za sprievodu akordéonovej hudby a spevu viacerým tiekli slzy po líci. Po vrúcnom privítaní nasledoval slávnostný zápis zúčastnených do pamätnej knihy aj s odovzdaním malého darčeka. Po tejto úvodnej časti nasledovala výstava obrazov nášho rodáka Jána Vasiľka.

Po úvodnom slove a výstave obrazov sa rozprúdila neviazaná zábava doprevádzaná ľudovou hudbou Pajtaše zo Sniny a trvajúca do neskorých nočných hodín . Na otvorenom priestranstve pri obecnom úrade sa hralo a spievalo, pritom sa hodovalo v stane, pod ktorým boli rozložené stoly a stoličky na sedenie. Podávali sa holúbky, fašírky, kto mal chuť podvečer na opekačku, k dispozícii boli aj klobásky a špekáčiky. Úhľadne pripravené ohnisko s posedením bolo pripravené tiež v areáli obecného úradu.

Veľký úspech a prijemné spomienky počas stretnutia zaznamenali aj fotografie umiestnené vo vstupnej miestnosti obecného úradu, ktorými prispeli takmer všetci obyvatelia. Mnoho návštevníkov sa na nich našlo a zaspomínali si na svoje detstvo, mladosť i na tých, ktorí už medzi nami nie sú.

Program nedeľňajšieho dopoludnia bol zahájený vysviackou obecných insígnií v cerkvi spojení s nedeľnou bohoslužbou. Následne sa znova všetci zišli na obecnom úrade, kde už bol pripravený obed – guľáš. V poobedňajších hodinách sa uskutočnil kultúrny program, na ktorom sa zúčastnili spevácka skupina Sosna zo Zbojného, Kalina z Humenného v neskorších poobedňajších hodinách nám zahralo aj Humenské trio zložené s rodákom Michalom Sijkom.

Na tomto mieste ďakujeme všetkým sponzorom a organizačnému tímu, ktorí priložili svoju ruku k dielu a tým prispeli k nádhernému zážitku všetkých rodákov a priateľov obce.

Výstava rodáka Jána Vasiľka

Mgr. Ján Vasiľko sa narodil 4.4. 1947 v Oľšinkove. Po skončení základnej školy v Oľšinkove a Výrave a SVŠ v Humennom, vyštudoval Pedagogickú fakultu UPJŠ v Prešove v odbore výtvarná výchova a ukrajinský jazyk. Študoval a aj diplomovú prácu obhájil u profesora Hapáka. Po štúdiách pôsobil 2 roky na okresnom dome pionierov a mládeže v Humennom ako vedúci estetického oddelenia. Neskôr pracoval ako učiteľ na základnej škole v Ruskej Porube a na Hrnčiarskej ulici v Humennom, kde pôsobil až do dôchodku. Je ženatý s manželkou Helenou.

Autor začal výstavu pár slovami o sebe, o svojich dielach a technikách na ne použitých. Ukázal tu viac ako 50 obrazov rôznej veľkosti, veku, techniky aj zamerania. Venuje sa prevažne olejomaľbe, ale aj kresbe ceruzkou a linoryt. Niekoľko z nich zobrazovalo jeho rodnú obec Oľšinkov resp. jej okolie  (pri kasárni, Vysoká, pohľad z Gušiny), na iných boli krajinky z iných oblastí východného Slovenska .

Po úvodnom slove a výstave obrazov sa rozprúdila neviazaná zábava doprevádzaná ľudovou hudbou Pajtaše zo Sniny a trvajúca do neskorých nočných hodín . Na otvorenom priestranstve pri obecnom úrade sa hralo a spievalo, pritom sa hodovalo v stane, pod ktorým boli rozložené stoly a stoličky na sedenie. Podávali sa holúbky, fašírky, kto mal chuť podvečer na opekačku, k dispozícii boli aj klobásky a špekáčiky. Úhľadne pripravené ohnisko s posedením bolo pripravené tiež v areáli obecného úradu.

Veľký úspech a prijemné spomienky počas stretnutia zaznamenali aj fotografie umiestnené vo vstupnej miestnosti obecného úradu, ktorými prispeli takmer všetci obyvatelia. Mnoho návštevníkov sa na nich našlo a zaspomínali si na svoje detstvo, mladosť i na tých, ktorí už medzi nami nie sú.

Program nedeľňajšieho dopoludnia bol zahájený vysviackou obecných insígnií v cerkvi spojení s nedeľnou bohoslužbou. Následne sa znova všetci zišli na obecnom úrade, kde už bol pripravený obed – guľáš. V poobedňajších hodinách sa uskutočnil kultúrny program, na ktorom sa zúčastnili spevácka skupina Sosna zo Zbojného, Kalina z Humenného v neskorších poobedňajších hodinách nám zahralo aj Humenské trio zložené s rodákom Michalom Sijkom.

Na tomto mieste ďakujeme všetkým sponzorom a organizačnému tímu, ktorí priložili svoju ruku k dielu a tým prispeli k nádhernému zážitku všetkých rodákov a priateľov obce.

Kontakt

RNDr. Alena Gessert, PhD. alena.gessert@gmail.com