90.výročie obnovenie pravoslávia v obci, Oľšinkov 27.7.2014

Obec zažila významný deň, ktorým sa oslavovalo obnovenie pravoslávia v obci, za prítomnosti viacerých významných predstaviteľov cirkvi. Na slávnosť bol pozvaný a aj pozvanie prijal najvyšší predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi českých krajín a Slovenska, jeho Blaženosť Rastislav. Okrem neho sa našich osláv zúčastnili aj mitr. Prot. Mgr. Peter Humenník z PCO Humenné, mitr. Prot. Vladyslav Keresman z PCO Krásny Brod, prot. Mgr. Ján Biloruský z PCO Klenová, prot. Mgr. Alexander Zalevský z PCO Medzilaborce, jerodiakon Maxim a miestny duchovný mitr. Prot. Ján Novák. Na úvod boli privítaní starým slovanským zvykom – chlebom a soľou, následne aj starostom obce. Všetci neskrô spolu odslúžili spoločnú slávnostnú omšu. Mitr. prot. Mgr. Ján Biloruský z vďaky za toto milé pozvanie daroval chrámu dve ikony. K obci ho viaže aj rodinná história, keďže jeho otec pochádzal práve z Olšinkova a o jeho starom otcovi sme písali ako o jednom z dobrovoľníkov, ktorí sa v 30-tych rokoch zúčastnili zbierky na pravoslávny chrám.

Kontakt

RNDr. Alena Gessert, PhD. alena.gessert@gmail.com