výsledky parlamentných volieb 2016

V nasledujúcom prinášame prehľad volených strán v obci Oľšinkov v roku 2016 (zdroj: volby.sme.sk)

Poznámka: 3,0% = 1 odovzdaný volebný hlas

Kontakt

RNDr. Alena Gessert, PhD. alena.gessert@gmail.com