Rekreácia, cestový ruch a služby

Obec Oľšinkov má z hľadiska rekreácie a cestovného ruchu veľmi významnú polohu v území chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty, ktoré sa vyznačujú prírodným bohatstvom rastlinstva a živočíšstva a krásnymi prírodnými scenériami. Z obce vedie žlto značkovaný turistický chodník do obce Palota, ktorý časť cesty vedie po slovensko-poľskom hrebeni.

Trasa chodníka začína v strede obce Oľšinkov (pri zastávke SAD) a vedie späť von z obce až k bývalému JRD. Tu treba odbočiť, prejsť cez potok, chodník je tu slabo značkovaný. Chodník vedie až na hrebeň a sedlo pod Ščolbom (760 m), kde sa chodník napája na červenú značku a po hrebeni pokračuje až do obce Kalinov. Trasa trvá 8,5 hodiny, čo značne zvyšuje jej náročnosť.  

V obci sa nachádza aj murovaný kostolík z roku 1776, zasvätený Panne Márii, v ktorom sa konajú aj bohoslužby. Je postavený v barokovo-klasicistickom štýle, baldachýnový oltár aj ikonostas pochádzajú ešte z čias stavby cerkvi.

Obec bohužiaľ nedisponuje službami občianskej vybavenosti, postupne tu bola zrušená škola, obchod, pohostinstvo. Všetky tieto služby sa nachádzajú v obci Výrava, ktorá je vzdialená asi 3 km. Bohužiaľ aj v tejto obci sa Ministerstvo školstva rozhodlo v šk. roku 2008/2009 zrušiť školu. Do Oľšinkova už nedochádza ani pojazdná predajňa, ktorá poskytovala aspoň základné potraviny. Poštové služby sú distribuované do Oľšinkova 2x týždenne, v utorok a vo štvrtok. Najbližšie zdravotné stredisko a nachádza v Medzilaborciach (okresnom meste). V obci funguje obecný úrad, ktorý má spoločenskú miestnosť s kapacitou približne 70 ľudí.

Kontakt

RNDr. Alena Gessert, PhD. alena.gessert@gmail.com