Obec a jej obyvateľstvo

Obec v demografických štatistikách k 31.12.2021

Z hľadiska vývoja počtu obyvateľov môžeme Oľšinkov zaradiť k obciam s úbytkom obyvateľstva. Podľa údajov z posledného sčítania ľudu z roku 2007 bývalo v obci 29 obyvateľov (k 31.8. 2008 žilo v obci 35 obyvateľov – údaje z obecného úradu). V roku 2007 tu žilo 16 mužov a 13 žien, pričom v predproduktívnom veku (do 15. Rokov) tu nežil ani jeden obyvateľ, v produktívnom 9 a poproduktívnom 20 obyvateľov. Priemer veku obyvateľov bol 50,4 roka.

Najviac obyvateľov v obci žilo na prelome 19. a 20. storočia, kedy dosahoval počet 288 obyvateľov, postupne tento počet klesal. Najmladší trvalo žijúci obyvateľ v čase zisťovania má 10 rokov, najstarší obyvateľ má 92 rokov.

V súčasnosti je veková štruktúra analogicky nepriaznivá t.j. do 18 rokov – 4 obyvatelia, nad 65 rokov – 17 obyvateľov (Labunová a Lovacká, 2008).  Počet obyvateľov začal prevažne klesať po roku 1971, čo mohlo byť spôsobené nielen úbytkom pracovných príležitostí, ale aj vďaka nepriaznivej ekonomickej a politickej situácii v krajine.

            Prevažná väčšina obyvateľstva má rusínsku alebo ukrajinskú národnosť. Obyvatelia obce (rodáci) dosiahli všetky stupne vzdelania (základné, stredoškolské, vysokoškolské). Obyvateľstvo v bežnom živote medzi sebou komunikuje rusínskym jazykom. Prevažná väčšina obyvateľstva vyštudovala pedagogickú školu a fakultu (učitelia), ďalší sa stali policajtmi, lekármi, vojakmi z povolania, zdravotnými sestrami. Obyvatelia so základným vzdelaním sa živili a živia prevažne poľnohospodárskou výrobou.

 

Vývoj počtu obyvateľov obce (Labunová a Lovacká, 2008).

Kontakt

RNDr. Alena Gessert, PhD. alena.gessert@gmail.com